• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/pages/K%C3%BC%C3%A7%C3%BCk-Hayvan-Veteriner-Hekimleri-Derne%C4%9Fi/120768451377625?ref=hl
  • https://www.instagram.com/khvhd/
    • KÜÇÜK HAYVAN VETERİNER HEKİMLERİ DERNEĞİ
    • Üyeleri Klinisyen Veteriner Hekimlerden Oluşan, Fecava ve Wsava üyesi olan mesleki bir dernektir.
Takvim
Üyelik Girişi
Videolar

Yem Hijyeni Yönetmelik Değişikliği

Değerli Meslektaşlarımız.

“Yem Hijyeni Yönetmeliği” gereği yem katkı maddesi ve premiks satan veteriner hekim muayenehanelerinin “Onaylı İşletme” statüsünde değerlendirilerek onay almaları gerektiği İl Müdürlükleri tarafından muayenehane çalıştıran birçok veteriner hekim meslektaşımıza bildirilmişti. Merkez Konseyi olarak Bakanlığa perakende satış yeri olan veteriner hekim muayenehanelerinin onaylı işletme olarak değerlendirilmesinin yanlış olduğu izah edilerek bu uygulamanın kaldırılması talep edilmişti. Bakanlık itirazımızı haklı bularak gerekli yönetmelik değişikliğini 5 Ocak 2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlamıştır. Buna göre veteriner tıbbi ürünlerin perakende satışı için ruhsat alan veteriner hekim muayenehanelerin onaylı işletme kabul edileceği, yem katkı maddesi satmak için ayrıca onay alınmasına gerek olmadığı hüküm altına alınmıştır.

Meslektaşlarımıza saygı ile duyurulur.

Türk Veteriner Hekimleri Birliği

   

   

Sayı  : 800/ 

Konu : Yem satış yerleri                                                                                         13.12.2012                                                                                                                                                         

 

 

GIDA TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI

                               (Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü)

 

Perakende olarak yem katkı maddeleri ve premiks satan muayenehane işleten veteriner hekimlerin muayenelerinin onaylı işletme statüsünde olduğunu belirten Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü yazısı ekte yer almakta olup, onay işlemleri için il müdürlüğüne müracaat etmeleri talep edilmektedir.

Bu uygulamanın dayanağı olarak “Yem Hijyeni Yönetmeliği”nin 10/1. Maddesi (a,b) bentleri yer almaktadır.

MADDE 10 – (1) Aşağıda belirtilen konularda faaliyet gösteren yem işletmecileri, faaliyete geçmeden önce Bakanlıktan onay alır. Onaya tabi yem işletmeleri Bakanlıktan onay almadan faaliyet gösteremez.

a) Ek-6 birinci bölümünde belirtilen, yem katkı maddeleri ve/veya biyoproteinleri üreten ve/veya piyasaya sunan işletmeler,

b) Ek-6 ikinci bölümünde belirtilen, yem katkı maddelerinden premiks üreten ve/veya piyasaya sunan işletmeler,

 Fıkra (1); yem işletmecilerini hedef almaktadır. Oysa veteriner hekim muayenehaneleri perakende satış yerleridir. Üretimle hiçbir ilgileri yoktur.

Yine bu maddenin (a,b) bentleri yem üreten ve piyasaya sunan işletmeleri hedeflemektedir.“Yemlerin Piyasaya Arzı ve Kullanımı Hakkındaki Yönetmeliğin” 4. Maddesinin (r) bendinde yer alan “Sunum” tanımına baktığımızda;

(r)Sunum:”Yemin şekli, görünümü, ambalajı, kullanılan ambalaj materyalleri ile tanıtımı ve sergilenmesi” şeklinde tanımlanmaktadır.

          Veteriner hekim, yemin şekline, görünümüne ve ambalajına hiçbir işlem uygulamadan yemi ve premiksi geldiği şekliyle perakende olarak satmaktadır.

“Yem Hijyeni Yönetmeliğinin” EK 5 te yer alan kayıtlı işletmeler kısmına bakıldığında da perakende işletmelerin bu bölümde yer aldığı görülmektedir.

1-     Onay kapsamı dışındaki yem katkı ve premiks işletmeleri

2-     Onay kapsamı dışındaki yem katkı ve premiks işletmeleri

3-     Yalama taşı veya blok yem üreticileri

4-     Yem ithalatçıları

5-     Yem hammadde tedarikçileri

6-     Perakende yem satış ve depolama yerleri

7-     Paketleme yapan yem işletmeleri

                 Yukarıda belirtilen yasal düzenlemeler göz önüne alındığında yem katkı maddeleri ve premiks satan veteriner hekim muayenehanelerinin onaylı işletme kapsamında değerlendirilmesi mümkün görülmemektedir. Bunun yanında 5996 sayılı Kanun kapsamında yer alan tüm perakende iş yerleri, hayvansal gıda satış yerleri dahil onay kapsamı dışında değerlendirilmektedir.

                 Yukarıda belirtilen yasal nedenlerden dolayı veteriner hekim muayenehanelerinin kayıtlı işletme statüsünde değerlendirilmesi hususunda gereğini arz ederim

 

                                                                                             

                                                                                           

 

                                                                                          Talat GÖZET

                                                                            Türk Veteriner Hekimleri Birliği

                                                                                    Merkez Konseyi Başkanı