Amaçlarımız

Amaçlarımız About
 1. Veteriner Hekimliği sanatının gelişmesi ve ilerlemesi ile mesleğin itibarı ve onurunu korumak.
 2. Veteriner Hekimliği dalında araştırmaların yapılması için yardımcı olmak ve bu tür araştırmaları desteklemek.
 3. Serbest Veteriner hekim olma şartlarını taşımayan kimselerin mesleği serbest veteriner hekimler gibi yapmalarını engellemek ve serbest veteriner hekimlerin haklarını korumak ve savunmak.
 4. Diplomasız şahısların Veteriner Hekimliği sanatı alanına giren uygulamalar yapmalarını engellemek.
 5. Türkiye’de Veteriner Hekimliğin kalitesini arttırmak için katkıda bulunmak.
 6. Meslektaşlar arasında iyi niyet ve birlikte ilerleme yolunda katkıda bulunmak.
 7. Halk sağlığına önem vererek halkın Veteriner Hekimliği konusunda bilgilendirilmesini ve mesleğin hakkı olan saygın halinin korunmasını ve devam ettirilmesini sağlamak.
 8. Mesleki dergiler, raporlar, kitap vb. yayınlar hazırlamak ve üyelerine dağıtmak.
 9. Öğrencilere burs imkanları, sosyal ve kültürel yardımlar sağlamak ve öğrencilerin kaliteli yetişmeleri için katkıda bulunmak.
 10. Mesleki kurslar, mesleki eğitim programları başlatmak, eğitim kurumları açmak.
 11. Gerektiğinde yurtdışı bilimsel faaliyetlere katılmak, yurtiçi ve yurtdışında meslektaşlar ve öğrenci üyeler için staj, eğitim olanakları sağlamak, bilimsel kongre, seminer ve fuarlar düzenlemek. Bu kongre seminer ve fuarlara yabancı katılımcıları davet etmek.
 12. Dünyadaki benzeri kuruluşlar ile iletişim kurmak onların temsilciliğini üstlenmek ve bu kuruluşlara üye olmak.
 13. Veteriner fakültesi öğrencilerine yurtiçi ve yurtdışı burs olanakları sağlamak.