İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörlüğü ve Kamuoyuna Çağrımız

Blog

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörlüğü ve Kamuoyuna Çağrımız

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörlüğü ve Kamuoyuna Çağrımız;
 

Deprem ülkemizin acı bir gerçeği ve maalesef son günlerde bu gerçekle ilgili yoğun acılar ve sıkıntılar içerisindeyiz. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi’nin de 2019 yılında yapılan incelemeler sonucu hasarlı olduğu tespit edilmiş ve fakülte birbirinden uzak iki ayrı kampüse ayrılmıştır. Geçtiğimiz bu süreçte fakültenin yıkılan binalarının hala yapılmamış olmasını yadırgıyoruz. Fakülte hastanesi Avcılar kampüsü hasarlı binalarında 26.02.2023 tarihine kadar eğitim-öğretim ve hizmete devam etmiştir. Bu süreçte kampüslerin uzak olması ve yaşanan pandemi bu kutsal mesleğin eğitim kalitesini olumsuz etkilemişken, İstanbul’un tek veteriner fakülte hastanesinin kapatılmasını, alternatif bir yerleşke çözümü üretilmemesini doğru bulmuyoruz.
 

Halk sağlığından sorumlu bir mesleğin neferlerinin, ülkemizin köklü fakültelerinden birisinin kıymetli öğrencilerinin taleplerini haklı buluyor, yanlarında olduğumuzu duyuruyoruz.
 

İlgili makam ve mercilerin üretecekleri çözüm çalışmalarında Küçük Hayvan Veteriner Hekimleri Derneği olarak eğitim-öğretim ve bunun önemli bir parçası olan hastane hizmetlerinin kaliteli sürdürülebilirliği ile ilgili çözümün parçası olmaya hazır olduğumuzu bildiririz.
 

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi Öğrencilerinin Haklı Talepleri;

1. Rektörlüğün 23/02/2023 tarihli ve 628703 sayılı yazısı ile tahliye edilmesi ve kullanıma kapatılması kararı alınan hastanemiz yerine, hocalarımız, biz öğrenciler, hastalar ve hasta yakınlarımızın mağdur edilmeyeceği şekilde, teşhis ve tedavinin sağlanacağı, akreditasyon koşullarını karşılayan uygun çözüm planı ve ortamın fakültemizle uzlaşılarak sağlanması,

2. Fakülte ve hastane binalarımızın eğitim-öğretim ve hizmete uygun bir şekilde acil olarak yapımına başlanması ve en kısa sürede tamamlanması,

3. Sahip olduğumuz akreditasyonun kaybedilmemesi için gerekli tüm hususların yerine getirilmesi,

4. Uzlaşılan çözüm planı uygulanırken sürecin tüm şeffaflığıyla fakültemiz öğrencileriyle paylaşılması.